Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

V rámci projektu došlo k rekonstrukci a přestavbě objektu nákupního střediska v obci Horní Dubenky v ubytovací zařízení se 7 ubytovacími jednotkami.

 

Název operace: Podpora agroturistiky

Cíl operace: Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. 

 


eu

PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Reg. č.: CZ.1.07/3.2.04/05.0075

Výše finanční podpory: 2 339 185,-Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2013
Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2015

Klíčové aktivity projektu:
1) Školení lektorů dalšího vzdělávání (Pokročilý kurz komunikativní metody výuky)
2) Příprava metodiky pro tvorbu jazykových kurzů s využitím komunikativní metody výuky
3) Příprava jazykových tematických kurzů
4) Pilotní ověření výukových modulů a jejich optimalizace

Přínos pro cílovou skupinu projektu:

Jedním z hlavních problémů, se kterým se potýkají zaměstnanci hotelů a restaurací v JMK, je nedostatečná jazyková vybavenost při komunikaci s hosty. V případech, kdy zaměstnanec přistupuje ke klientovi s obavou komunikovat mimo mateřský jazyk, degraduje automaticky nejen svoji profesionalitu, ale i samotný podnik, což ve finále více či méně ohrožuje jeho konkurenceschopnost. Znalost alespoň základů cizího jazyka u obsluhy dotváří celkový dojem z návštěvy zařízení. Absolvování kurzu přispěje k redukci stresových situací i zjednodušení a zkvalitnění práce personálu.

Aktuality z projektu:

12.11.2013 - Členové realizačního týmu projektu úspěšně absolvovali kurz komunikativní metody výuky, čímž byla úspěšně dokončena první klíčová aktivita projektu.

2.6.2014 - Byla spuštěna elearningová platforma elearning.aschool.cz, na které započaly práce s naplněním obsahu.

15.7.2014 - Finalizují se práce na poslechovém materiálu pro anglický jazyk, další jazyky budou následovat.

eu

VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI VENKOVA

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY: 4 675 505,- KČ:

Popis projektu

Projekt„Vzděláváním k rozvoji venkova“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Oblast podpory, v rámci které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšení motivace a posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Dále usnadnit individuální přístup obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivaci k celoživotnímu učení. Základem projektu je realizace vzdělávacích kurzů na témata: spotřebitelská gramotnost, finanční gramotnost, práva a povinnosti občana a základy podnikání.


Doba realizace
1.8.2014 – 30.6.2015

Cílové skupiny

Ekonomicky aktivní občané ČR s trvalým pobytem v obci do 2 tisíc obyvatel z Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.


Cíle projektu

  1. Rozvíjení nabídky vzdělávacích příležitostí ve venkovských oblastech. 
  2. Realizace vzdělávacích programů, zaměřených na praktické informace uplatnitelné v životě každého občana. 
  3. Zvyšování motivace k získání nových znalostí, přiblížení vzdělávání široké veřejnosti a podpora jejich aktivní účasti. 
  4. Podpora samostatně výdělečné činnosti rozvíjení potřebných znalostí


Výstupy

Předpokládané výsledky projektu:

Počet podpořených osob - 1000
Počet úspěšně podpořených osob - 798
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů -1


Vzdělávací aktivity

Spotřebitelskou gramotnost – ochrana spotřebitele, spotřebitelské vztahy, souvislosti nákupu a prodeje, reklamace, záruka; rozsah: 2 dny.

Finanční gramotnost – bankovní sektor, zadlužení, spoření, pojištění, investování, sestavení rodinného rozpočtu; rozsah: 3 dny.

Práva a povinnosti občana – dědictví, dary, daně, smluvní vztahy, problematika vlastnictví a občanského soužití; rozsah: 2 dny.

Základy podnikání – zahájení podnikání, zákonné povinnosti podnikatele a komunikace s úřady, podnikatelský plán; rozsah: 2 dny.

Kontakty na realizační tým:
Mgr. Tomáš Mierva, email: mierva@rravm.cz, tel.: 608 240 437 – Moravskoslezský kraj
Ing. Barbora Adámková, email: adamkova@rravm.cz, tel.: 734 857 037 – Kraj Vysočina
 


Realizátor
A SCHOOL, s.r.o.
Obilní trh 308/2
602 00 Brno
http://www.aschool.cz/
 


Partner projektu
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Třída Tomáše Bati 5146
760 01 Zlín
http://www.rravm.cz/

 

minzem

Projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení hospodářské výkonnosti“,

reg. č. 16/002/01110/553/000059“, realizovaný v rámci opatření 1. Předávání znalostí a informační akce, operace 1.1.1 Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020"

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti zemědělství a určen převážně pro zemědělské podnikatele a jejich zaměstnance.

 

Veškeré materiály ze seminářů je možno stáhnout po kliknutí na odkaz níže. (Soubor stáhnete po kliknutí na šipku směřující dolů vpravo nahoře).

https://drive.google.com/open?id=0B7r0h6vzlk5oSk1DS1Vya1FzSTA

 

Projekt „Modernizace zemědělského sektoru“,

reg. č. 16/002/01110/553/000128“, realizovaný v rámci opatření 1. Předávání znalostí a informační akce, operace 1.1.1 Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020"

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti zemědělství a určen převážně pro zemědělské podnikatele a jejich zaměstnance.

 

 Veškeré materiály ze seminářů je možno stáhnout po kliknutí na odkaz níže. (Soubor stáhnete po kliknutí na šipku směřující dolů vpravo nahoře).

https://drive.google.com/open?id=0B7r0h6vzlk5oQkxnLUhzS1pFTG8

 

EFEKTIVNÍ ROZVOJ A INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉM A POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU

Výše finanční podpory:  655 290,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2014

Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2015
 

Cíle

• prohloubit informovanost v oblasti legislativy a zákonných požadavků v různých odvětvích zemědělské praxe a potravinářské praxe (konkretizace dle vytvořených oborových skupin)

• seznámit účastníky se způsoby řízení dotačních projektů (plánování, slabé a silné stránky, harmonogramy, realizace aj.)

• poukázat na možnosti zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity hospodaření účastníků

• zvýšit povědomí beneficientů v oblasti dostupnosti inovací a jejich zavádění

• prohloubit odbornou kvalifikaci beneficientů

• seznámit účastníky se systémy bezpečnosti a jakosti potravin (účel, proces certifikace, požadavky atd.)

Zajímají vás naše projekty nebo
se nás chcete jen na něco zeptat?