Právě dokončujeme rozsáhlé vzdělávání ve společnosti Resonanční pila a.s.

V současné době dokončujeme vzdělávání celkem 35 zaměstnanců společnosti Resonanční pila a.s. Ve 4 vzdělávacích blocích, které v souhrnu měly více než 200 hodin se zaměstnanci dozvěděli, jak základy technologie zpracování dřeva a jeho vlastností, tak nejmodernější novinky v oblasti výrobních postupů a jakostních standardů. Součástí komplexního vzdělávání byly i tři exkurze do moderních provozoven v okolí a zaměstnanci tak mohli nahlédnout i do další fáze zpracování dřeva a viděli tak v praxi další nakládání s výsledky jejich práce. 

Jsme velmi rádi, že tato rozsáhlá vzdělávací aktivita se setkala se spokojeností jak u zaměstnanců, tak u vedení společnosti.

Chcete se jen na něco zeptat?